Liên hệ: 0942 757 570 

 

Danh mục

Thiết kế và thi công công trình Biểu Tượng huyện Yên Dũng

Thiết kế và thi công công trình Biểu Tượng huyện Yên Dũng.

Công trình Biểu Tượng là một trong những công trình lớn, có giá trị và quan trọng của Công ty SVC Hoàng Sơn nói riêng và của huyện nói chung. Bởi đây là một công trình trọng điểm thể hiện và đại diện cho bộ mặt của toàn huyện Yên Dũng, ngoài ra nó còn mang rất nhiều ý nghĩa sâu xa, cao cả.

 

Công trình Biểu Tượng cũng thể hiện cho sự phát triển và đô thị hóa của huyện Yên Dũng.