Liên hệ: 0942 757 570 

 

Danh mục

Cây nội thất

Cây bồ đề

Cây Bồ Đề còn có tên gọi khác là:  cây Đề, cây Lâm Vồ ; có tên tiếng Anh là: Mock Bodhi trees và tên khoa học là: Ficus rumphii hoặc Ficus re