Liên hệ: 0942 757 570 

 

Danh mục

Cắt tỉa cây bóng mát tại Quận Hoàng Mai

Cắt tỉa cây bóng mát tại các khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận Hoàng Mai đảm bảo an toàn  trong mùa mưa bão năm 2019.